Responsive image
#

Blog sobre les dificultats d’aprenentatge

Et preguntes si el teu fill o filla té dificultats d’aprenentatge?

Esbrinar què està passant pot ser aclaparador. Per aquest motiu hem creat aquesta secció, per ajudar-vos. Us presentem continguts sobre les dificultats d’aprenentatge que us ajudaran a comprendre l'origen, les manifestacions i com afrontar les dificultats d'aprenentatge.

NeurekaLAB ofereix eines per la detecció i la intervenció de les dificultats d’aprenentatge. Les eines de detecció no reemplacen una avaluació diagnòstica. Estan dissenyades per ajudar als professionals a crear el perfil cognitiu del nen o la nena. Tot i això, poden ser utilitzades per les famílies amb l’objectiu d‘obtenir un avís de quan és necessari contactar amb un professional per poder rebre una avaluació diagnòstica.

Responsive image

Els trastorns d’aprenentatge en la infància: detecció i intervenció precoç amb eines digitals i videojocs

Durant els primers moments de la vida, el cervell d'un individu experimenta un procés intens de creixement i maduració, des de les primeres etapes de la gestació, durant la infància i fins a la consolidació en l’edat adulta. Aquest procés, conegut com a neurodesenvolupament...

El potencial de l’ABJ: 5 llibres imprescindibles per comprendre i aplicar l’aprenentatge basat en el joc

Es proposen cinc recomanacions bibliogràfiques que constitueixen recursos de gran valor per a educadors, mares i pares, que ofereixen una perspectiva enriquidora sobre la manera efectiva d'integrar aquest enfocament innovador d'aprenentatge en diversos contextos.

L’aprenentatge autodirigit a través de la tecnologia digital i els videojocs

En els darrers anys, s’ha destacat l’èmfasi posat en el foment de l’autonomia de l’alumnat dins el marc educatiu actual. Aquesta nova perspectiva busca proporcionar als alumnes una àmplia gamma d’eines que potenciïn la seva capacitat d’adaptació tant en l’àmbit educatiu, com també en l’àmbit social i en l’àmbit laboral en què es trobaran en el futur.

La tecnologia digital aplicada en l’educació: beneficis i preocupacions

En el transcurs del creixement accelerat de la tecnologia digital, aquesta s'ha infiltrat en l'entorn educatiu de manera significativa. Aquesta evolució vertiginosa planteja un repte per als docents, ja que requereixen adaptar-se a un nou paradigma educatiu que integra dispositius electrònics, aplicacions interactives i eines digitals innovadores.

L’etiquetatge PEGI per regular el consum responsable de videojocs

La Pan European Game Information (PEGI) és un sistema d'etiquetatge que ofereix informació sobre l’edat adequada per al consum dels videojocs i els seus continguts. El seu principal propòsit és orientar als consumidors sobre la idoneïtat dels jocs per a diferents edats.

L’ansietat matemàtica en els primers anys i el seu impacte en el rendiment en matemàtiques

Les matemàtiques - i qualsevol assignatura que comporti la realització de tasques matemàtiques - són conegudes per la seva complexitat. Aquest fet pot intimidar a alguns estudiants a l’hora d’enfrontar tasques matemàtiques, detonant en l’anomenada ansietat matemàtica.

Les altes capacitats intel·lectuals: una necessitat educativa ignorada

En l’àmbit acadèmic, es parla de les altes capacitats intel·lectuals per referir-se a aquells individus que presenten un rendiment intel·lectual significativament per sobre de la mitjana dels seus parells en termes d’habilitats cognitives.

L’ús de les pantalles en infants: bons hàbits per un aprenentatge saludable

La creixent presència de les pantalles i els mitjans digitals ha transformat radicalment la nostra societat, marcant el començament d'una nova era digital. En aquest context, professionals de l’àmbit de l’educació, mares i pares, com també la recerca científica, es pregunten quin impacte suposen les pantalles en l’aprenentatge i el desenvolupament cognitiu dels infants.

Identificació precoç i prevenció de la dislèxia

En l’actualitat s’han anat recollint dades que permeten identificar amb claredat els aspectes més característics propis de la dislèxia. Amb aquest escenari, diversos autors donen suport a la idea d’aprofitar i aprofundir en les noves eines i metodologies de detecció de la dislèxia abans de l’ensenyament formal de la lectura...

El paper de la memòria de treball en l'aprenentatge

La memòria és un component clau del funcionament cerebral humà i té una influència significativa en la nostra vida quotidiana. És un procés cognitiu que implica la captació, emmagatzematge i recuperació d'informació, la qual cosa ens permet aprendre, adaptar-nos a nous entorns i situacions, recordar experiències passades i prendre decisions en el nostre dia a dia.

La línia numèrica mental per a la detecció i intervenció de la discalcúlia

Les matemàtiques són una eina fonamental per al nostre desenvolupament cognitiu i la nostra capacitat d’adaptar-nos al món que ens envolta. Les apliquem en molts aspectes de la vida quotidiana, des de fer la compra fins a llegir l’hora o comprendre magnituds. Per aquesta raó, és important que ens familiaritzem amb el raonament matemàtic...

Beneficis de les aplicacions digitals i els videojocs en l’aprenentatge

L’avenç de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha arribat a diferents àmbits de la vida per aportar una millora mitjançant la transformació digital. En els darrers anys, les TIC han evolucionat i s’han anat incorporant a noves formes d’ensenyament amb la finalitat d’assolir millors resultats acadèmics...

Dislèxia: com detectar les dificultats en la lectura

L'habilitat de la lectura constitueix la base de l'aprenentatge. El món està envoltat de textos i narrativa escrita que ens permet comunicar-nos i comprendre l'entorn. Pel que fa a l'àmbit educatiu, la lectura és essencial per seguir el ritme acadèmic, tenint en compte que la informació educativa es troba generalment representada per escrit.

L’aprenentatge basat en el joc i els serious games en les dificultats d’aprenentatge

Diversos estudis asseguren que els jocs - en qualsevol de la seva naturalesa - fomenten l’atenció, la imaginació, la memòria, el pensament lògic, etc. En l’educació convencional s’aporten nous coneixements, però sovint molts estudiants no poden assolir el ritme d’aprenentatge esperat. Per aquest motiu, s’han anat incorporant nous mètodes d’ensenyament...

Resposta a la intervenció: noves pràctiques davant les dificultats d'aprenentatge a l'escola

Els nous coneixements en l'àmbit neurobiològic ens adverteixen de la presència de les dificultats d'aprenentatge. Al voltant d'un 10% de nens i nenes poden arribar a tenir algun tipus de dificultat d'aprenentatge, obstaculitzant el seu progrés acadèmic. Davant aquesta situació, és important la interveció per evitar la frustració en aquests estudiants i prevenir el fracàs escolar a les aules.

Les 5 dificultats d'aprenentatge més presents a les aules

Les dificultats d’aprenentatge són presents des de naixement, però sovint no es detecten fins que l’infant mostra qualsevol indicador de què existeix alguna dificultat específica per seguir el ritme acadèmic en alguna àrea determinada, tot i comptar amb un entorn favorable per al seu desenvolupament. Conèixer les diferents dificultats d’aprenentatge ajudarà a determinar les accions que cal prendre en cada cas.

Impacte de les dificultats d’aprenentatge

Es calcula que un 10% de nens i nenes tenen algun tipus de dificultat d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, TDAH,...). Les dificultats d’aprenentatge tenen un pes molt important en el fracàs escolar, un problema present arreu del món. En el cas d’Espanya, l’any 2020 era el segon país amb més fracàs escolar a Europa, amb un índex del 16% ...

Les dificultats matemàtiques: com reconèixer-les i intervenir-hi a temps

Les matemàtiques ocupen una part important en l’aprenentatge acadèmic, no només durant la seva pròpia assignatura, sinó també en altres assignatures posteriors que requereixen càlcul i raonament matemàtic - com ara tecnologia, física, estadística, etc. - com també en el desenvolupament del dia a dia - fent la compra, llegint l’hora, calculant mesures, etc.

Xarxa cerebral del processament numèric i el càlcul

El processament numèric i el càlcul es sustenten en el funcionament de diferents regions cerebrals que estan interconnectades formant una xarxa. L'alteració en el funcionament d'algun punt d'aquesta xarxa està en la base de la discalcúlia i les dificultats matemàtiques.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge