Responsive image

< Blog sobre les dificultats d'aprenentatge

La línia numèrica mental per a la detecció i intervenció de la discalcúlia

La línia numèrica mental per a la detecció i intervención de la discalcúlia.

Les matemàtiques són una eina fonamental per al nostre desenvolupament cognitiu i la nostra capacitat d’adaptar-nos al món que ens envolta. Les apliquem en molts aspectes de la vida quotidiana, des de fer la compra fins a llegir l’hora o comprendre magnituds. Per aquesta raó, és important que ens familiaritzem amb el raonament matemàtic des de primerenca edat, prestant especial atenció a l’aprenentatge de les matemàtiques durant l’educació acadèmica.

És cert, però, que adquirir habilitats de pensament matemàtic pot ser un desafiament per a moltes persones, i sovint es considera una de les assignatures més complexes i difícils de l’escola. Aquest desafiament pot ser especialment significatiu per als nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge de les matemàtiques o amb discalcúlia. Quan es presenten dificultats matemàtiques, és crucial oferir un suport addicional per ajudar a l’alumnat a adaptar-se al ritme acadèmic.

Desevolupament cognitiu de l'aprenentatge numèric

L’aprenentatge numèric és una habilitat essencial per a la vida, que comença a treballar-se des de primerenca edat. A mesura que els nens i nenes creixen, travessen diferents etapes del desenvolupament cognitiu en el seu camí cap a la comprensió dels números i les matemàtiques.

Sentit numèric

El sentit numèric correspon a la fase inicial de l’aprenentatge numèric, on es comença a comprendre la diferència entre magnituds. En un escenari òptim, l’infant és capaç d’entendre, per exemple, que un grup de cinc objectes és major que un grup de dos objectes. Ara bé, l’alteració en el funcionament del solc intraparietal pot derivar en una dificultat per desenvolupar el principi de “magnitud”.

Nena distingint un grup de cinc objectes i un grup de dos objectes.

Sistema numèric mental

Després d’assolir la capacitat de percebre les magnituds, en l’etapa del sistema numèric mental els infants són capaços d’associar les quantitats a una paraula. Per exemple, un grup de tres objectes es pot associar a la paraula “tres”. Malgrat això, en el cas dels infants amb trastorn específic del llenguatge (TEL), poden trobar-se amb més dificultats per associar les magnituds amb les paraules, a causa de la seva limitació en l’adquisició del llenguatge.

Infants jugant a organitzar peces de colors.

Sistema numèric aràbic

En la fase anterior s’associava un grup a una paraula, però, amb l’aprenentatge de la representació numèrica aràbiga, durant la fase del sistema numèric aràbic les quantitats es poden associar a un número escrit en representació aràbiga. Per exemple, un grup de tres objectes es pot relacionar amb el número “3”. Cal destacar, però, que tant la dislèxia com la discalcúlia poden limitar la lectura de la representació aràbiga dels números, impedint un òptim assoliment d’aquesta fase.

Nen jugant amb un àbac.

Línia numèrica mental

Finalment, en la línia numèrica mental, i un cop ja es comprenen les diferents formes de representació numèrica, l’infant és capaç d’ordenar seqüencialment cadenes de números. És a dir, mentalment sap organitzar els números que s’inclouen, per exemple, entre l’1 i el 10. Qualsevol impediment per superar les fases anteriors del desenvolupament cognitiu de l’aprenentatge numèric pot repercutir negativament en l’adquisició de la línia numèrica mental. Per això, és important detectar les possibles dificultats en les diferents etapes d’aquest desenvolupament.

Nena assenyalant el número 3 en una línia numèrica d'1 a 10.

Estimació de la línia numèrica mental

La tasca d’estimació de la línia numèrica mental és una activitat que consisteix a ubicar un número en una recta sense l’ajuda de cap eina de mesurament. S’utilitza per a representar números de menor a major, on se sol donar el primer i l’últim número de la línia com a referència. Es compon d’un punt d’inici, que generalment és el zero, i un punt final, que és el número més gran de la seqüència. Cada “punt” o espai de la línia numèrica representa un número específic i la distància entre els punts és uniforme. La tasca d’estimació de la línia numèrica mental s’empra per avaluar la capacitat d’una persona per comprendre i fer ús de l’estructura seqüencial dels números.

Activitat d'estimació de la línia numèrica mental de l'aplicació Space Number de NeurekaLAB.

Durant aquesta tasca, es pot presentar a l’infant una sèrie de números i demanar-li que els ubiqui en una línia numèrica, el que implica estimar la posició relativa de cada número en la seqüència. Per exemple, es pot preguntar a l’infant on es troba el número 6 en una línia numèrica de 0 a 10, i s’espera que aquest pugui ubicar-lo entre el 5 i el 7 a la línia, prenent com a referència el centre de la línia per localitzar el número 5 i desplaçar-se una mica a la dreta d’aquesta línia numèrica.

Beneficis de la tasca d'estimació de la línia numèrica mental

La tasca d’estimació de la línia numèrica mental s’utilitza amb freqüència en l’avaluació d’habilitats matemàtiques en nens i nenes, i pot ser un indicador útil de la comprensió numèrica i la capacitat de càlcul mental de l’infant.

Aquesta tasca ha guanyat especial atenció en diferents estudis científics per avaluar, supervisar i predir el rendiment matemàtic d’aquells infants que la duen a terme, donat que agrupa els següents beneficis:

  • És una activitat senzilla de realitzar i requereix poc temps d'execució.
  • És fàcil de comprendre el seu funcionament.
  • Es pot variar el seu grau de dificultat - ampliant números, afegint negatius o decimals, etc.
  • Reforça el coneixement de la línia numèrica mental.

Detecció i intervenció de les dificultats matemàtiques i la discalcúlia

La tasca d’estimació de la línia numèrica mental és una eina útil per a la detecció de les dificultats matemàtiques i la discalcúlia, ja que requereix una comprensió bàsica de l’estructura i l’ordre numèric, pertinent a l’última fase del desenvolupament cognitiu de l’aprenentatge numèric. L’adquisició de la línia numèrica mental implica la consolidació del sentit numèric, del sistema numèric mental i el sistema numèric aràbic.


La capacitat per estimar la ubicació dels números a la línia numèrica és important per a moltes habilitats matemàtiques, com la resolució de problemes i el càlcul mental. Si un infant té dificultats per estimar la ubicació dels números dins la línia numèrica, és possible que també tingui dificultats per comprendre conceptes matemàtics més avançats.


Una detecció a temps de les dificultats d’aprenentatge en matemàtiques o discalcúlia mitjançant la tasca d’estimació de la línia numèrica mental permet a l’equip docent i a professionals de l’àmbit de l’educació dissenyar intervencions específiques per ajudar a l’alumnat a superar aquestes dificultats. Al mateix temps, la realització d’aquesta tasca de forma repetida permet reforçar la capacitat d’estimació de la línia numèrica mental, habituant a l’infant a treballar amb seqüències i ajudar-lo a millorar el seu desenvolupament cognitiu de l’aprenentatge numèric.


Joc per superar les dificultats d'aprenentatge

Des de NeurekaLAB hem desenvolupat NeurekaNUM, un mètode gamificat validat científicament que permet treballar des de casa les dificultats matemàtiques i la discalcúlia en nens i nenes d’entre 5 i 8 anys. Per una experiència més enriquidora, presentem Space Number, l'aplicació per a mòbil i tauleta disponible per a Android i iOS, amb la qual els infants podran jugar mentre aprenen en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Ofereix diferents activitats, entre elles la tasca d’estimació de la línia numèrica mental, per tal de treballar les seqüències, les habilitats visuoespacials i les magnituds.

Aplicació 'Space Number' de NeurekaLAB. Supera les dificultats d'aprenentatge mentre jugues! Descarrega-la en el teu mòbil o tauleta. Disponible a Google Play i App Store.

Evidència científica:

Nuraydin, Sevim; Stricker, Johannes; Ugen, Sonja; Romain, Martin; Schneider, Michael (2023). The number line estimation task is a valid tool for assessing mathematical achievement. A population-level study with 6484 Luxembourgish ninth-graders. J Exp Child Psychol. 2023 Jan; 105521. DOI 10.1016/j.jecp.2022.105521. Epud 2022 Aug 13. PMID: 35973280.

Lafay, Anne; St-Pierre, Marie-Catherine; Macoir, Joël (2017). The Mental Number Line in Dyscalculia: Impaired Number Sense or Access From Symbolic Numbers? J Learn Disabil. 2017 Nov/Dec; 50(6):672-683. DOI: 10.1177/0022219416640783. Epub 2016 Mar 25. PMID: 27015671.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge