Responsive image

< Blog sobre les dificultats d'aprenentatge


Xarxa cerebral del processament numèric i el càlcul

Xarxa cerebral del processament numèric i el càlcul.

El cervell és l’òrgan més complex de tot el cos, el qual agrupa una àmplia varietat de regions, connexions, estructures nervioses i estímuls que treballen per un òptim desenvolupament psicomotor. Al llarg de la vida d’un individu, aquest experimenta un aprenentatge continuat i dinàmic, fruit del procés de maduració del seu sistema nerviós.


La xarxa cerebral

El processament numèric i el càlcul se sustenten en el funcionament de diferents regions cerebrals que estan interconnectades formant una xarxa. L’alteració en el funcionament d’algun punt d’aquesta xarxa està en la base de la discalcúlia i les dificultats matemàtiques.


Memòria episòdica i semàntica

La connectivitat entre aquestes àrees facilita l'aprenentatge i la formació de memòria semàntica i episòdica sobre els nombres, les operacions i els continguts matemàtics. Per exemple, és clau en l'aprenentatge de les taules de multiplicar.

En la memòria episòdica i semàntica treballa el gir angular, el lòbul temporal anterior i el lòbul temporal medial.

Magnitud

El solc intraparietal és la regió clau per l'aprenentatge numèric i matemàtic, en connexió amb altres regions cerebrals. En els bebès i en altres espècies animals és el responsable que es puguin fer comparacions entre conjunts d'elements.

En la magnitud treballa el solc intraparietal.

Atenció i organització espacial

El lòbul parietal superior és important per la realització de tasques complexes, com les de càlcul de 2 o més dígits.

En l'atenció i organització espacial treballa el lòbul parietal superior.


Un millor funcionament de la xarxa cerebral

Davant la detecció d’alguna anomalia en el funcionament de la xarxa cerebral, serà clau el reforçament cognitiu - mitjançant exercicis personalitzats - per tal de no obstaculitzar l’aprenentatge de l’individu. En el cas de nens i nenes d’entre 5 i 8 anys, NeurekaLAB posa a disposició de famílies, professionals de l’educació i escoles el mètode NeurekaNUM, amb el que l’infant comptarà amb activitats que l’ajudin a millorar i agilitzar l’aprenentatge de les matemàtiques.

Intervenció amb NeurekaNUM. Característiques: 5-8 anys; discalcúlia; dificultats amb les matemàtiques; mètode d'intervenció; potencia aprenentatge; àmbits recerca; àmbit escolar; àmbit clínic.

És un mètode totalment automatitzat que, mitjançant la intel·ligència artificial, crea un perfil específic a cada nen i nena per ajustar la tipologia d’activitats al seu rendiment en cada aspecte.Evidència científica: Jolles, Dietsje; Ahkenazi, Sarit; Kochalka, John; Evans, Tanya; Richardson, Jennifer; Rosenberg-Lee, Miriam; Zhao, Hui; Supekar, Kaustubh; Chen, Tianwen; Menon, Vinod (2016). "Parietal hyper-connectivity, aberrant brain organization, and circuit-based biomarkers in children with mathematical disabilities". Dev Sci. 2016 Jul; 19(4):613-31. DOI: 10.1111/desc.12399. Epub 2016 Feb 14. PMID: 26874919; PMCID: PMC4945407.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge