Responsive image

< Blog sobre les dificultats d'aprenentatge


Dislèxia: com detectar les dificultats en la lectura

Dislèxia: com detectar les dificultats en la lectura

L'habilitat de la lectura constitueix la base de l'aprenentatge. El món està envoltat de textos i narrativa escrita que ens permet comunicar-nos i comprendre l'entorn. Pel que fa a l'àmbit educatiu, la lectura és essencial per seguir el ritme acadèmic, tenint en compte que la informació educativa es troba generalment representada per escrit.

No obstant això, és important considerar que una part de la població pot experimentar dificultats en llegir, implicant conseqüències negatives tant en el seu desenvolupament acadèmic com social. Per això, és crucial comprendre les limitacions que poden sorgir en enfrontar aquestes dificultats de lectura per a poder fomentar l'adaptació de les persones que les experimenten en un món més comprensible i intel·ligible.

Què és la dislèxia

La dificultat específica de l'aprenentatge de la lectura es coneix com a dislèxia, un trastorn de base neurobiològica que repercuteix no només durant el procés de la lectura, sinó també en la comprensió oral i escrita del llenguatge. És el trastorn més reconegut entre la població i el més estudiat científicament, buscant frenar l'impacte negatiu que aquesta dificultat pot comportar al llarg de l'etapa educativa de l'individu.

Es considera una persona amb dislèxia quan aquesta té limitacions per assolir les diferents fases del desenvolupament de l'aprenentatge de la lectura. La detecció precoç pot ajudar a facilitar l'aprenentatge de la lectura en cada una de les etapes orgànicament presents en el desenvolupament de la capacitat lectora.

Nena llegint un llibre i amb dificultats durant la lectura. Es barregen lletres en majúscula i minúscula, i algunes lletres es mostren invertides i desendreçades.

Etapes de l'aprenentatge de la lectura

L'estudi al llarg dels anys sobre l'habilitat per la lectura ha permès identificar els diferents estadis en què l'individu va adquirint la capacitat lectora. Un dels models que defineix les diferents etapes de l'aprenentatge de la lectura és el model de les fases d'alfabetització, proposat per la doctora Linnea Ehri, experta en el desenvolupament de la lectura.Fase prealfabètica

La fase prealfabètica succeeix abans del coneixement alfabètic. L'infant identifica la paraula fent ús del context i no pas de l'alfabet. Consisteix a identificar algunes paraules - i la seva relació amb el seu significat - a partir de lletres que hi destaquen, com ara identificant la paraula d'una marca pel seu logotip i no pas per la seva lectura alfabètica. La seva identificació, doncs, es basa en un alt component pictòric, on la forma, els colors i diferents característiques estètiques de la paraula capten l'atenció de l'infant perquè aquest la pugui reconèixer.


Fase alfabètica parcial

Aquesta fase es basa en la lectura d'algunes lletres d'una paraula i usar-les per a la seva pronunciació, on la resta de lletres es poden arribar a deduir. La primera i la darrera lletra solen ser les més importants en aquesta etapa. En la fase alfabètica parcial hi ha una primera implicació fonètica, on l'infant intenta pronunciar les paraules a partir del seu coneixement fonològic, és a dir, en els sons de cada lletra o síl·laba. Per aquest motiu, en aquesta etapa l'infant té una lectura pausada i sovint allarga el so de les lletres o síl·labes, perquè ha de fer un esforç per descodificar els grafemes amb la seva relació fonètica.


Fase alfabètica completa

L'habituament a certes paraules comporta que l'infant no només faci una lectura d'aquestes fonèticament, sinó a partir de la seva identificació. Això permet una lectura més ràpida, perquè es poden identificar les paraules sense haver de descodificar-les fonèticament, lletra per lletra. Aquesta fase madura a partir dels 8 anys, i és en aquest punt quan és clau treballar la comprensió lectora.


Fase alfabètica consolidada

Amb la continuada pràctica en la lectura, recórrer a patrons de lletres esdevé un fet consolidat i automatitzat. En aquesta fase, ja es pot fer una lectura diagonal i adquirir major comprensió lectora.Com reconèixer la dislèxia a temps

La lectura es comença a treballar des de la infància, primer comprenent els sons de les lletres i després relacionant l'escriptura amb els sons. Segons l'etapa d'aprenentatge, existeixen alguns indicadors específics per identificar la dislèxia. Com més aviat s'identifiqui, menor serà l'impacte en la resta d'etapes de l'aprenentatge lector.

Els indicadors de possible dislèxia més destacats en la primera edat són:

 • Retard en el desenvolupament oral.
 • Desenvolupament lent en el vocabulari.
 • Dificultats en la pronunciació de les paraules.

Els indicadors de possible dislèxia més destacats en la infància són:

 • Problemes en l'aprenentatge de les lletres i les síl·labes.
 • Confusió de paraules amb una pronunciació similar.
 • Dificultats per memoritzar l'abecedari.

Quan la lectura es converteix en el factor principal del seu aprenentatge, poden sorgir altres indicadors de possible dislèxia més evidents:

 • Dificultat en la comprensió de les instruccions escrites.
 • Dificultat en la comprensió i retenció de textos.
 • Problemes amb l'ortografia.
 • Lectura lenta i no automatitzada.

Per aquest motiu, és important detectar la dislèxia a temps, per ajudar a crear un entorn més adaptat per atenuar l'impacte de les dificultats lectores. Una persistència en el temps d'aquestes dificultats pot comportar l'aparició d'altres problemes indirectament relacionats, com ara dificultats en les matemàtiques, manca de consciència del temps, dificultats per relacionar-se, poca autoestima, etc.NeurekaTEST

Basada en l'evidència científica, l'eina NeurekaTEST permet detectar la presència dels primers signes de les dificultats d'aprenentatge, avaluant les diferents funcions bàsiques en l'aprenentatge escolar de nens i nenes d'entre 5 i 12 anys. Aquesta eina està dirigida a professionals de l'educació i a escoles, perquè posin en pràctica les activitats que es plantegen per detectar diferents tipus de dificultats d'aprenentatge en els infants i considerar si convé una avaluació diagnòstica professional.

 • NeurekaCALC: processament numèric i càlcul.
 • NeurekaLEC: processos lectors.
 • NeurekaMEM: memòria de treball.
 • NeurekaATT: atenció sostinguda.
 • NeurekaTDAH: presència de signes de TDAH.
Detecció de les dificultats d'aprenentatge amb NeurekaTEST. Característiques: avaluació cognitiva, detecció de les dificultats, criteris científics, barems actualitzats, estímuls aleatoritzats, correcció automàtica, informes personalitzats.

Davant la sospita de signes de dislèxia, els professionals i les escoles podran dedicar especial atenció a l'avaluació mitjançant NeurekaLEC, la qual permet comprendre el grau de facilitat de l'infant per llegir i la seva comprensió lectora. L'eina recull la informació cognitiva avaluada de cada infant, establint un perfil personalitzat i adaptat a les necessitats individuals.Evidència científica:

Beech, John R. (2005). Ehri’s model of phases of learning to read: a brief critique. Journal of Research in Reading, ISSN 0141-0423. Volume 28, Issue 1, 2005, pp 50–58.

Miciak, Jeremy; Fletcher, Jack M. (2020). The Critical Role of Instructional Response for Identifying Dyslexia and Other Learning Disabilities. J Learn Disabil. 2020 Sep/Oct; 53(5):343-353. doi: 10.1177/0022219420906801. Epub 2020 Feb 20. PMID: 32075514; PMCID: PMC7560958.

Schatschneider, Christopher; Torgesen, Joseph K. (2004). Using our current understanding of dyslexia to support early identification and intervention. J Child Neurol. 2004 Oct;19(10):759-65. doi: 10.1177/08830738040190100501. PMID: 15559891.

Comença amb NeurekaLAB

Acompanyem als nostres infants a superar les dificultats d'aprenentatge